Zelfsturende teams


Aan de slag met zelfsturende teams


Wat is een zelfsturend team?
Een zelfsturend team is een relatief vaste groep van medewerkers in een organisatie die gezamenlijk verantwoordelijk is voor het totale proces waarin producten of diensten tot stand komen die aan een interne of externe klant worden geleverd. In deze definitie staan drie belangrijke kenmerken:
1. gezamenlijke verantwoordelijkheid: het team staat centraal en niet de individuen
2. zelfsturing: het team bezit regelvermogen om het desbetreffende proces te sturen. Het team kan in dit kader gezien worden als de ‘proceseigenaar’. Leidinggevenden en stafdiensten zijn er om het team te ondersteunen door voorwaarden te scheppen.
3. resultaatgerichtheid: de verantwoordelijkheid van het team wordt niet uitgedrukt in termen van een taak maar om het resultaat te weten een product of dienst met daaraan door de klant gestelde eisen.

Waar ligt de basis van zelfsturende teams?
De basis van zelfsturende teams ligt in de sociotechniek. De sociotechniek is een bedrijfkundige stroming die het verband tussen enerzijds arbeidsverdeling en anderzijds de productiviteit van de organisatie en de kwaliteit van het werk van mensen centraal stelt. Voor zelfsturende teams worden veel verschillende namen gebruikt: zelfstandige productieteams clusters autonome groepen hele taakgroepen teams etc.

Wat is het verschil tussen zelfsturing en zelforganisatie?
Toch is er een duidelijk verschil. Een zelfsturend team bepaalt zelfstandig de teamdoelen en kaders en beoordeelt zichzelf. Een zelfsturend team heeft geen teamleider ieder lid is gelijkwaardig verantwoordelijk. Bij een zelforganiserend team staat leidinggevende aan de zijlijn.

Gezamenlijke ambitie
Wanneer er geen hoger doel is waar je met de gehele organisatie naartoe werkt kan je een zelfsturend team niet vrij laten. Zorg ervoor dat er een duidelijke stip op de horizon is en dat er binnen ieder zelfsturend team iemand is die de lijn naar de rest van de organisatie actief bewaakt.

Benodigd Leiderschap

Ruimte geven aan medewerkers durven delegeren en loslaten. Maar ook: duidelijk zijn over de resultaten die bereikt moeten worden het stellen van kaders en het monitoren van output. Dat betekent dus dat je de kaders dient te verduidelijken ieder teamlid zijn of haar eigen ruimte laat invullen aandacht hebt voor de vooruitgang teamdoelen afspreekt en voortdurend gericht bent op het verbeteren van de samenwerking en communicatie.Samen stappen zetten

Als eerste stap gaan we de gezamenlijke ambitie met elkaar verkennen.
Hierbij staan we stil bij de resultaten van de afgelopen jaren, de uitdagingen en issues en benoemen we de sterktes zwaktes kansen en bedreigingen. Tijdens het opstellen van de confrontatiematrix zie je de eerste doelen al ontstaan.
Nu de positionering van de organisatie helder is en we weten waar we met elkaar voor willen gaan en naar toe willen groeien worden de verdere strategieën bedacht om deze doelen te bereiken en hoe we deze zichtbaar gaan maken in een dashboard van stuurgetallen.
Daarna ligt er voor elk team de taak om de doelen naar elk team te vertalen en acties te benoemen en ieders strategische agenda voor de komen jaren helder te maken.

Leercirkels
Maandelijks gaan we met de teamcoaches werken aan ieders persoonlijke ontwikkeling en wordt stil gestaan bij wat er nodig is om de acties op te volgen en hoe elk team zich ontwikkelt. Met het management team gaan we elke maand aan de slag met bewustwording van het benodigd leiderschap monitoren van de resultaten en de kaders te stellen die nodig zijn.

Champagne momenten
Door met regelmaart terug en vooruit te kijken zijn we in staat om te doen wat nodig is: bijsturen en successen vieren!