De wereld van opleiding en ontwikkeling

"Building the roots in your company."

Steeds meer organisaties kiezen er juist voor om hun strategische ontwikkelvraagstukken bij Closer2Talent als bewezen deskundige externe partij weg te leggen. Naast het uitermate brede experitisegebied opleiden en ontwikkelen beschikt Closer2Talent ook over brede internationale ervaring op het gebied van Human Resources Management. Zelfs voor één trainingsvraagstuk staan wij graag als vraagbaak klaar. Closer2Talent heeft de mogelijkheid om een breed, meertalig, internationaal georiënteerd netwerk in te kunnen zetten. Kortom ons team staat klaar om inzicht te verschaffen in de complexe wereld van Opleiden en Ontwikkelen.


Human Resources Development

Een wezenlijk onderdeel binnen organisaties. Human Resources Development (HRD) draagt o.a. zorg voor:
> Managen (coördineren, pushen, sturen, assessen) van de veranderingsprocessen.
> Dirigeren, implementeren, verspreiden en uitdragen van organisatieveranderingen.
> Verzekeren van de implementatie, uitvoering, communicatie en training van de processen.
> Creëren van een samenhang in de organisatie door middel van organisatieverandering en interne communicatie.
> Adapteren van innovatieve, high-tech communicatietools in lijn met de strategie van de organisatie.
> Creëren van consistente communicatie tussen de verschillende processen op organisatorisch niveau (synergy, harmonisatie, één cultuur, link tussen HR beleid en de HR processen).

Strategische leerplatvormen

> Open programma’s
> Informeel leren
> In-company
> Training-on-the-job
> Twin-company
> Mentoring/ Coaching
> Seminars
> E-Learning
> Blended Learning
> Virtual Classrooms
> Klassikale training
> Cases projecten
> Action learning
> Action learning research
> Bedrijfssimulaties
> Netwerken
> Benchmarking
> Peformance gericht leren
> Lerende organisaties
> Ontwikkelingsgericht leren
> Competentiegericht leren
> Managementgames
> Kwalificaties
> Leermeester - leerbedrijven

Evaluatiesystemen

Evaluatiesystemen met een duidelijke focus op de ROI
> 360o feedback
> Persoonlijkheidstest
> Assessment
> Case studie
> Evaluatie (niveau A-D)
> Het meten van de ROI
> Impact van het trainingsprogramma op de bedrijfsresultaten

a

Leertechnologische infrastructuur

Closer2Talent, de specialist in het opzetten van leeromgevingen.
Producten voor het inrichten van uw leertechnologische infrastructuur
Een procesgeoriënteerd leersysteem waarmee je leertrajecten van begin tot eind kunt inrichten en volgen. Dit zeer gebruiksvriendelijke internet leerplatform kun je inrichten voor zowel digitale als ‘blended’ leertrajecten, waarbij je zelfstudieonderdelen afwisselt met klassikale sessies. Met dit leersysteem houd je altijd grip op de voortgang van de deelnemers, worden op het juiste moment de juiste personen in het leerproces betrokken en heb je op ieder moment de beschikking over relevante management informatie. Bovendien bevat het leersysteem de “i-agent”, een unieke functionaliteit voor het up to date houden van belangrijke parate kennis bij deelnemers.

Daarnaast heeft Closer2Talent expertise op het gebied van ‘Electronic Performance Support Systemen’: elektronische naslagwerken op de werkplek, waarmee kenniswerkers snel en adequaat direct toepasbare kennis kunnen vinden op het vlak van procedures, werkprocessen, computerbediening, etc.

Opleidingsvraagstukken

Ondersteuning bij opleidingsvraagstukken in de breedste zin.

De organisatie van het interne proces management, zoals:
> opzetten van de structuur en procedures
> het maken van de verschillende afdelingsopleidingsplannen en totale bedrijfsopleidingsplan
> integreren van de trainingsbehoeften, komende uit diverse HR instrumenten zoals funktioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken
> definiëren van de opleidingsnoodzaak
> definiëren van de prestatie meetpunten c.q. key performance indicators in verband met het monitoren van de Return On Investment (ROI)
> advies van de gewenste vorming, opleiding en training
> opzetten van het opleidingsbudget conform de opleidingsplannen
> het vinden van de juiste geschikte leverancier
> leercontent opzetten, programma ontwikkelen, acquireren van de juiste leverancier en de implementatie en follow-up van het leerprogramma

Back-office van de operationele & administratieve activiteiten, zoals:
> inkopen en plannen van de diverse trainingen
> het doen van inschrijvingen
> budgetcontrole
> evaluaties bijhouden en uitwerken
> KPI dashboard updaten en vrijgeven
> updaten van de opleidingsplannen met de adhoc trainingsvragen.

Bedrijfsuniversiteit of Academie

Een bedrijfsuniversiteit als paraplu voor Management en Professionele ontwikkelingsprogramma's, Technische trainingen, Ontmoetingsplek voor nieuwkomers, Top Executive programma's in Engineering en MBA.

Activiteiten binnen een Bedrijfsuniversiteit of Academie zijn:
> Managen van de bedrijfsuniversiteit of academie.
> Werken aan het profesioneel design van de verschillende programma's om te verzekeren dat de activiteiten gelinkt zijn aan de strategische ontwikkeling van de organisatie.
> Verspreiden en uitdragen van de organisatiecultuur, het doorbreken van de weerstanden en het creëren van een betere link tussen de bedrijfsissues en de strategie.
> Delen van 'best practices', kennis en ervaringen.
> Bouwen van een persoonlijk netwerk en het ontwikkelen van competenties/vaardigheden, houding en gedrag van de medewerkers.
> Aanmoedigen en stimuleren van de interne samenhang van de organisatie.
> Supporten van het continu leer proces op ieder niveau, individu, groep en organisatie.

Monitoren opleidingsgegevens

Opleidingsgegevens zoals:
> Opleidingsplannen per afdeling, per unit of per organisatie
> Evaluaties op verschillende niveaus
> Standaard prestatiemeetpunten zoals besteed versus budget, percentage opleidingsinvestering per afdeling, aantal opleidingsuren, aantal getrainde medewerkers, percentage investering per soort opleiding
> Organisatie specifieke prestatiemeetpunten (zoals bijvoorbeeld ROI)

Outsourcing Afdeling Opleidingen

Waarom Outsourcing?
> Om bedrijfsdoelstellingen en -resultaten te behalen.
> Om het accent te verschuiven naar strategische gericht leren.
> Training is vaak in zeer hoge mate versnipperd binnen de organisatie wat leidt tot ineffectiviteit.
> Training wordt het meest genoemd bij onderzoeken naar uitbesteding van bedrijfsprocessen.
> Zelf training verzorgen vraagt gespecialiseerde kennis & vaardigheden, investeringen in infrastructuur en bijhouden van technologische ontwikkelingen.

Wat zijn de voordelen?
> Het behalen van bedrijfsdoelstellingen en -resultaten.
> Flexibeler plannen van afspraken.
> Budget vooraf bekend.
> Verhoogde kwaliteit en effectiviteit van de trainingen.
> Voorkomen van hoge vast interne kosten.
> Haalt meer uit de investering bij toeleveranciers die met elkaar wedijveren voor privilege.
> Concurrentie voor blijven door te werken met de “best in class” leverancier.

Proces Management

> HRD visie-missie-strategie-beleid
> Opzetten van structuren en procedures
> Leer processen
> Architectuur
> Trainingsplannen
> POP implementatie
> Programma management
> Management Development
> Carrière Development

Maatwerk Training & Development

> Training &Development programma’s op maat maken. Van bedrijfswaarden tot en met processen en methodes.
> DNA filosofie
> Best Practices georiënteerd
> Een weerspiegeling van organisatie inzichten

Blended-learning

Ons antwoord op het veranderde "leren" van vandaag.

Het integreren van nieuwe medewerkers in een organisatie op een dusdanige manier, dat het consistent gebeurt en tevens ondersteunend is voor de organisatiecultuur en -strategie, is een enorm grote
uitdaging. Vooral wanneer een organisatie zich begeeft in een snelle, grootschalige groei spurt via acquisitie wordt de uitdaging nog groter.

Organisaties die groeien door constante veranderingen als gevolg van acquisities, mergers, reorganisaties, zullen pro-actief innovatieve manieren dienen te ontwikkelen, om te kunnen communiceren en ondersteuning te kunnen geven aan de organisatiecultuur, om zo het meest waardevolle, hun medewerkers, voor zich te kunnen winnen.Eén van de antwoorden hierop is het blended learning systeem.

De term 'blended learning' geeft een beschrijving van de oplossing die verschillende leermethoden combineert, zoals samenwerkingsbevorderende software, Web-based trainingen, EPSS en kennis management systemen.

Blended learning beschrijft ook de mix van verschillende op gebeurtenissen gebaseerde activiteiten, inclusief 'face-to-face' klaslokaal trainingen, live e-learning, en op eigen tempo leren. Helaas is er geen enkele formule die leren garandeert, maar hier volgen enkele aanwijzigen hoe u uw leeractiviteiten kunt structureren.

Blended learning kan gestructureerd worden in de drie volgende leermodellen:

1. Skill-gericht leren, combineert het leren op eigen tempo met de ondersteuning van een instructeur of facilitator om specifieke kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

2. Attitude-gericht leren, maakt gebruik van een mix van verschillende zaken, gebeurtenissen en media om specifiek gedrag en houding te ontwikkelen.

3. Competentie-gericht leren, smelt performance support tools samen met de kennis management systemen en mentorships om werkgerichte competenties te ontwikkelen.

Het blendend leren is het juiste antwoord op de ingezette ontwikkeling van e-learning tools.

Missie bedrijfsacademie

Delen van 'best practices'; organisatiegericht leren

> Door het aanbieden van conceptuele kaders en methodes, tools en voortdurend blijven refereren naar actie, kunnen medewerkers loskomen van hun routinematig handelen.
> Medewerkers redenen aandragen voor vernieuwing van hun intellectuele capaciteit in een andere omgeving, weg van hun dagelijkse activiteiten, om een stap terug te kunnen doen, om zo te kunnen reflecteren op de dagelijkse taken.
> Mogelijkheden verschaffen voor medewerkers voor cross functie mogelijkheden. Doordat ze zich de gemeenschappelijke visie eigen maken en zien hoe de organisatie is ingericht, kunnen medewerkers een gemeenschappelijke taal gaan delen.

Ruimte voor netwerken; overdragen van kennis en vaardigheden verder reikend dan het individuele niveau
> Creëren van netwerken van individuen, waardoor de organisatie sneller kan aanpassen aan de veranderingen en internationalisering en waardoor ze sneller kan reageren op verandering in de markt.
> Bouwen van een netwerk van medewerkers welke horizontale en verticale relaties ontstaan met een door hun zelf gecreëerde gemeenschappelijke taal, gedeelde ervaringen en wederzijds begrip van de functies, ‘mind-set’ en culturele diversiteit van andere deelnemers.

Verhogen van het huidige niveau van kennis en ervaring en ontwikkelen van nieuwe vaardigheden
> Ontwikkelen van competenties bestaat uit het aanleren van nieuwe vaardigheden en manieren van denken door experimenteren, feedback en de mogelijkheid te leren van ervaringen van 'het zelf doen'.
> Blended learning, e-learning, computersimulaties, businessgames, business simulaties en oefeningen helpen medewerkers bij het zich eigen maken van nieuwe vaardigheden en andere manieren van denken, zodat ze dit kunnen toepassen/ testen in 'real life' situaties.


Laatste Recensies

 • Jeroen Krouwels | Business development & innovation | Noordhoff Health
  "Mark is a senior HRM / HRD professional with international experience who is able to realise complex HRM/HRD corporate stretegic projects."

 • Jos Bruls | Learning Development Consultant | Noordhoff Health
  "Mark is dedicated to improving a company's and its employees' performance. He is an innovative person, always looking for new challenges and new concepts."

 • Mike Moore | Regional Human Resources Manager | Innocor inc USA
  "Mark is probably the best training and organizational development professional I have had the pleasure of being associated with. He has an effective style and is a true pleasure to be around."

 • Christophe Lange | Vice President HR Auto Exterior | Plastic Omnium - Paris
  "Mark is a visionary leader. He assesses the organization needs and transforms them into concrete actions which becomes milestones for the organization. All policies and programs implemented by Mark have been successful even during difficult business periods. Mark is certainly someone that you wish to have around you especially if you need to conduct change and obtain results."